Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի բարելավման խնդիրներն ու ռազմավարությունը

1 ր.   |  2019-12-11

Միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր 

«Օրբելի» վերլուծական կենտրոնը 2019թ. հոկտեմբերի 2-3-ը Երևանում կազմակերպել է «Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի բարելավման խնդիրներն ու ռազմավարությունը» միջազգային գիտագործնական համաժողովը, որի շրջանակներում փորձագետներն ու գիտնականներն անդրադարձել են Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնախնդիրներին, ներկայացրել գիտական և վերլուծական հոդվածներ ու զեկույցներ:

Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը, գրախոսելով ներկայացված հոդվածները, երաշխավորել է հրատարակության (ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գիտխորհրդի թիվ 156 նիստի արձանագրություն), որպես գիտական հոդված, որոնք հրապարակվում են orbel.am կայքում:

Միքայել Մալխասյան, Արմեն Խաչիկյան, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բնական աճի արդի վիճակը. միտումներ և մարտահրավերներ

Արմեն Ներսիսյան, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական ճգնաժամը: Հաղթահարման հեռանկարներ 

Վահրամ Հովյան, Հայրենադարձության հեռանկարները արդի ժամանակաշրջանում

Лариса Аветисян, Проблемы миграции и государственного регулирования миграционных процессов в Армении 

Анна Багирова, Детерминанты рождаемости и родительства в России как основа совершенствования демографической политики 

Մարիամ Ոսկանյան, Проблема «утечки мозгов»: случай Армении 

Հայկանուշ Չոբանյան, ՀՀ-ԵՄ մուտքի արտոնագրերի ռեժիմի դյուրացումից մինչև ազատականացում. հետընդունման հարցերը այս գործընթացում 

Հայկանուշ Չոբանյան, Վերադարձ և վերաինտեգրում. Մարտահրավերներ և անելիքներ 

Սամվել Մանուկյան, Հայաստանում ծնելիության բարձրացման խնդրի շուրջ. արժեհամակարգային դինամիկան և երեխաների պահանջմունքը Հայաստանի հասարակությունում