; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն
Հայաստանի ավտոշուկայի զարգացումները

Առաջիկա տարիները «հեղափոխական» են լինելու Հայաստանի ավտոշուկայի համար