; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում։ Թեկնածուական ատենախոսության թեման է «ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականությունը և ղարաբաղյան հակամարտությունը․ ազգաբանական ուսումնասիրություն»։

Euroclio (European Association of History Educators) միջազգային կազմակերպության և Եվրամիության կողմից իրականացվող «Կիսելով պատմությունը․ Մշակութային երկխոսություններ» (Sharing History, Cultural Dialogues) ծրագրի շրջանակներում «Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքը» կրթական մոդուլի համահեղինակ է։

«Անջատում հանուն փրկության»․ Կոսովոյի նախադեպը

Անջատում հանուն փրկության» դոկտրինի կիրառականության համեմատությունը վկայում է, որ...

«Վճռական մենա՞կը»

Միջազգային հանրությունը դեռևս կհայտնվի այս տարածաշրջանում, կմիջամտի հակամարտությանը, սա...

«Մեսիային» սպասողը․ խորհրդային ժառանգության խնդիրը

Հայաստանի խորհրդային շրջանի պատմությունն ավանդապես ներկայացվել է երկու իրարամերժ դիրքեր...