; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի «Մաթեմատիկա և մեխանիկա»  ֆակուլտետի  «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա»  բաժնում։

Հոդվածներ

Հայաստանի աշխատանքի շուկան էական բարելավումներ է գրանցել


 

Ինչո՞ւ են պետական եկամուտներն աճում ավելի արագ, քան տնտեսութ...

2019 թվականը գործող կառավարության գործունեության առաջին ամբողջական տարին էր, որի ընթացք...

Փոփոխություններ Հարկային օրենսգրքում

Փոփոխություններ Հարկային օրենսգրքում

Բյուջե 2020

Համեմատելով նախորդ տարիների պետական բյուջեների հետ, 2020թ.-ի բյուջեն ընդհանուր առմամբ կ...