; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի «Մաթեմատիկա և մեխանիկա»  ֆակուլտետի  «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա»  բաժնում։

Հոդվածներ

Հայաստանի աշխատանքի շուկան էական բարելավումներ է գրանցել


 

Փոփոխություններ Հարկային օրենսգրքում

Փոփոխություններ Հարկային օրենսգրքում

Բյուջե 2020

Համեմատելով նախորդ տարիների պետական բյուջեների հետ, 2020թ.-ի բյուջեն ընդհանուր առմամբ կ...

Վերականգնվող էներգիային անցման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների զարգացումը կստեղծի կայուն էներգետիկ միջավայր, որը կլ...