; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության բաժնում: Ներկայումս սովորում է նույն բաժնի մագիստրատուրայում:

Աշխատում է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին կից «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում: Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակում են քաղաքական իսլամի դրսևորումները, արդիականացումը և ավանդականացումը, ազգային փոքրամասնությունները Թուրքիայում և Ադրբեջանում:

Հոդվածներ

Арутюнян Э. А., Становление и перспективы развития современных тюркоязычных республик Средней Азии, Новые формы международной интеграции на постсоветском пространстве: материалы Международной научной конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (Екатеринбург - Ереван,13 апреля 2017г.)/ под ред. В.С Блохина, канд.пед.наук: УрГУПС, 2018.- Вып. 1 (231), с. 42-51.

Арутюнян Э. А., Политика Турции в Дерсиме 1936-1938 гг., Перспектива: сборник научных трудов студентов/ под.науч.ред. С.В.Бушуева, конд. техн. наук, Екатеринбург, УрГУПС, 2018.- Вып. 00(000).с.20-32


 

Ադրբեջանում հակաիրանական տրամադրությունների հերթական ալիքը&n...

Ադրբեջանում հակաիրանական տրամադրությունները ոչ միայն չեն թուլանում, այլև նոր երանգներ ե...

«Հարավային և Հյուսիսային Ադրբեջան» կեղծ տեղանունները թուրքակ...

«Հարավային Ադրբեջան» և «Հյուսիսային Ադրբեջան» եզրույթներն օգտագ...

Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի խնդիրը

2007-ից վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններում գորդյան հանգույցի վերածված միջնադարյան վ...