; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է  Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի լեզվաբանության բաժնում, ապա՝ նույն համալսարանի Տեղեկատվություն եւ հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ մագիստրոսական ծրագրում:

Հոդվածները

Մշակութային եղեռն. պատմական դրսեւորումները եւ իրավական կարգավորման փորձերը, Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, «Բանբեր», Երեւան, 2016, էջ՝ 441:

«Սոցիալական գովազդը Հայաստանում», Հանրային հաղորդակցություն. Արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները: Հայաստան 2013: Գիտաժողովի նյութեր.- Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2014. – 206 էջ; էջ՝ 145-154:


Հայկական մեդիան համավարակի ժամանակ

Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կամ ցանկացած այլ ճգնաժամային իրավիճակներում  կարևոր է,...

Պայքար ապատեղեկատվության դեմ

Տարբեր երկրների օրենսդրական կարգավորումները, միջազգային փորձագետների ու հեղինակավոր կառ...

Գերմանական վերլուծական կենտրոններն ու դրանց գործունեությունը...

Վերլուծական և հետազոտական կենտրոնները կարևոր դեր ունեն Գերմանիայի քաղաքական գործընթացնե...