; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է  Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի լեզվաբանության բաժնում, ապա՝ նույն համալսարանի Տեղեկատվություն եւ հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ մագիստրոսական ծրագրում:

Հոդվածները

Մշակութային եղեռն. պատմական դրսեւորումները եւ իրավական կարգավորման փորձերը, Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, «Բանբեր», Երեւան, 2016, էջ՝ 441:

«Սոցիալական գովազդը Հայաստանում», Հանրային հաղորդակցություն. Արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները: Հայաստան 2013: Գիտաժողովի նյութեր.- Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2014. – 206 էջ; էջ՝ 145-154:


Պայքար ապատեղեկատվության դեմ

Տարբեր երկրների օրենսդրական կարգավորումները, միջազգային փորձագետների ու հեղինակավոր կառ...

Գերմանական վերլուծական կենտրոններն ու դրանց գործունեությունը...

Վերլուծական և հետազոտական կենտրոնները կարևոր դեր ունեն Գերմանիայի քաղաքական գործընթացնե...

Տեղեկության խեղաթյուրում

Քարոզչությո՞ւն, թե՞ վրիպում