; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական  համալսարանի Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի Քաղաքագիտություն բաժնում։ Ունի մագիստրոսի աստիճան: 2016թ.-ից ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ասպիրանտ է՝ Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ մասնագիտացմամբ:

2017թ. աշխատում է ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում։  

Հոդվածներ

«Տարածքային կառավարման համակարգը որպես ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման սուբյեկտ», «Կաճառ» գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., 2018, էջեր՝ 339-350.

http://katchar.isec.am

«ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման համատեքստում տարածքային կառավարման կազմակերպակառուցվածքային առանձնահատկությունները», «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, հմ 1 (74), 2018, Եր., էջեր՝ 133-143.

http://arts.sci.am

«Տեսաբան Բ. Անդերսոնի հայացքները ազգի և ազգայնականության մասին», «Անալիտիկոն» հանդես, հմ 2 (86), 2016, Եր.

http://theanalyticon.com


 

ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման համակարգը

 Հուսալի պաշտպանությունը և ռազմական անվտանգության ապահովումը պատմ...