; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտություն բաժնում: Ունի մագիստրոսի աստիճան:


 

Կասպից ծովի էներգետիկ խճանկարը

Տարածքային վեճերի և սահմանափակ հետազոտությունների պատճառով Կասպից ծովի բնական պաշարների...