; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի տնտեսագիտության  ֆակուլտետի արդյունաբերության պլանավորում բաժնում: Ավարտել է ԵրԺՏԻ «Քաղաքատնտեսության» ամբիոնի ասպիրանտուրան, ապա՝ աշխատել որպես ասիստենտ:

Դասավանդել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում, Ֆրանսիայի «Փարիզ-12» համալսարանի հայաստանյան մասնաճյուղում (Վ.Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտ), Հայաստանի Ֆրանսիական համալսարանում, Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում:

Վերապատրաստվել է Ֆրանսիայի «Փարիզ-12» համալսարանում, Լիոնի առևտրաարդյունաբերական պալատում:

Հեղինակել է շուրջ երեք տասնյակ գիտական աշխատանքների:

Հոդվածները

Ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության հարցի շուրջ: Հայաստանը միջազգային տնտեսական զարգացման համակարգում, Միջազգային գիտական նստաշրջան ԵՊՏԻ, Ֆրանսիայի Փարիզ-12 համալսարանի և Իսպանիայի Սարագոսայի      համալսարանի մասնակցությամբ (TASIS ծրագրի շրջանակներում. Թեզիսներ, գիրք 2, Ե., 2000թ.):

«Միջազգային տնտեսագիտության ուսուցման մի քանի հարցեր»: Միջազգային գիտական համաժողով, /հրապարակված զեկույց/ելույթ/, ԵՊՏԻ «Տնտեսագետ» պաշտոնաթերթ, 2001թ.N6/569/:

«Տեխնոլոգիաների փոխանակություն» հասկացության շուրջ, Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, ամսագիր, փետրվար-մարտ, 2002թ.:

«Տեխնոլոգիաների շուկայի զարգացման և դրա պետական աջակցության խնդիրները ՀՀ-ում»: «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», մարտ, 2003թ., Հայաստան:

«Կարող է արդյո՞ք գլոբալացումը նպաստել մեր հետագա զարգացումներին»: Երևան, ԱՀԿ և Հայաստան, միջ. գիտ. նյութեր, Երևան, 2005թ.:

«Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման դերը անցումային տնտեսության կայունացման գործում»: Մենագրություն, Երևան, Գրական Հայրենիք, 2008թ.,

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2008թ.:

«La confiance dans le domaine de la propriéte industrielle ! Le cas des  marques en Arménie». Collection travaux et rechershes :Editions du conseil scientifique de l’Univérsite Lille 3 ; UL3 : Lille ; France ; 2012.

«LA NECESSITE DE LA MIS EN ŒUVRE DE CRITERES MODERNES EDUCATIFS PROFESSIONNELS AU CONTEXTE DE LA FORMATION DE L’ECONOOMIE INNOVATRICE»: «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», թիվ 8/9, 2015թ.:

«ՀՀ պարենային անվտանգության ապահովման որոշ խնդիրների շուրջ»: «Հայկական բանակ», ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 1(87) , 2016թ.:

«Ազգային տնտեսական անվտանգություն» եզրույթի որոշ մեկնաբանումների շուրջ»: «Այլընտրանք», ապրիլ-հունիս, 2016թ.,թ.2:

«ՀՀ հարկային նոր օրենսգիրքը և ծխախոտի շուկան՝ հնարավորություններ և ռիսկեր»: ԵԳՀ, հոդվածների ժողովածու, «Վան Արյան» 2017թ.:

«ՀՀ տեխնոլոգիական անվտանգության իրավիճակի վերլուծությունը 2009-2016թթ.»: «Բանբեր» ՀՊՏՀ, 2018թ., նոյեմբեր-դեկտեմբեր:


 

Մրցունա՞կ է արդյոք Երևանը

Երևանը մրցունակ կլինի, եթե արդյունավետ և համակարգված օգտագործվի քաղաքի տնտեսական, գիտակ...