; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժնում։ Ունի մագիստրոսի աստիճան: 2008թ. -ից աշխատել է «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հայագիտական կենտրոնում, 2011թ․-ից՝ կենտրոնի ղեկավար։ 2014թ․-ից աշխատում Է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն»-ում։

Մի քանի տասնյակ հոդվածների և գրքերի հեղինակ է:

Գրքեր

 1. Ջավախահայության որոշ հիմնախնդիրներ, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2009

 2. Հայ համայնքը ԱՄՆ-ում, (համահեղինակությամբ), Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2010

 3. Արևելյան Եվրոպայի հայ համայնքների խնդիրները, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2011

 4. Սփյուռքի դավանանքային հատվածների խնդիրները և հնարավորությունները, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2011

 5. Ռուսաստանի Դաշնության հայության կրոնադավանանքային կողմնորոշումները», (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ,Երևան, 2011

 6. Թուրքիայի հայ կաթողիկե և ավետարանական համայնքները. ժամանակակից միտումներ, (համահեղինակությամբ), ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2012

 7. Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրությունը. կազմակերպչական խնդիրներ և համագործակցության հեռանկարներ, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ,  Երևան, 2013

 8. Արտերկրի հայագիտական կենտրոնները. ներուժի գնահատում, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2014

 9. Տարածաշրջանի հետազոտական կենտրոնները (Վրաստան, Ադրբեջան,  Թուրքիա), (համահեղինակությամբ), «Նորավանք» ԳԿՀ, ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, Երևան, 2015

 10. Իսրայելի, Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի քաղաքականությունը սփյուռքի նկատմամբ, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ,  Երևան, 2017

 11. Կրիտիկական ենթակառուցվածքներ և ազգային անվտանգություն, «Նորավանք» ԳԿՀ,  Երևան, 2018

 12. Հայրենիք-Սփյուռք համագործակցության մոդելները, (համահեղինակությամբ),  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, «Նորավանք» ԳԿՀ,  Երևան, 2018

Հոդվածներ

 1. Симаворян А., Политика Азербайджана по взаимодействию государства и диаспоры: научно-образовательная и информационная сферы, <21-й ВЕК>, № 4 2018

 2. Սիմավորյան Ա., Թուրքիան և թյուրքալեզու երկրների սփյուռքերի համագործակցությունը, «ԳԼՈԲՈՒՍ», թիվ 3, 2018

 3. Սիմավորյան Ա., Կրիտիկական ենթակառուցվածքների նկատմամբ մոտեցումները Թուրքիայում, «ԳԼՈԲՈՒՍ» թիվ 7, 2018

 4. Սիմավորյան Ա., Թուրքիա-Իրան. քաղաքական և տնտեսական հարաբերություններ, «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Հատուկ թողարկում, Միջազգային գիտաժողով, N 3-4, 2017

 5. Симаворян А., О вопросах сотрудничества научная диаспора-государство, «21-й ВЕК», №1, 2017.  

 6. Simavoryan A., Anti-Armenian Activities of the University “Armenological” Departments and Analitycal Centres in Turkey,  ISSUE 2, 2015

 7. Սիմավորյան Ա., Հովյան Վ., Սփյուռքի գիտավերլուծական ներուժի անհատական և ինստիտուցիոնալ մակարդակները, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 2 (54), 2014

 8. Սիմավորյան Ա., Հովյան Վ., Հայագիտական կենտրոնների խնդիրները, «21-րդ ԴԱՐ» թիվ 2, 2015

 9. Симаворян А., Овян В., Религиозная толерантность в современном обществе, «21-й ВЕК», №1, 2013 

 10. Simavoryan A., Hovyan V., The forms and mechanisms of consolidation  (cooperation) of the armeniancy’s confessional segments, "21st CENTURY", N 1, 2012

 11. Սիմավորյան Ա., Թուրքիայի ուղեղային կենտրոնների զարգացման նախադրյալները. այժմեական խնդիրները, «21-րդ ԴԱՐ» N 6, 2012

 12. Սիմավորյան Ա., Քրիստոնյաները ժամանակակից Թուրքիայում (կաթոլիկներ և բողոքականներ), «Գլոբուս», թիվ 5(26), 2012 

Էրդողանի ակնկալիքներն արևմուտքից

Էրդողանը փորձում է առևտուր անել Եվրոպայի հետ՝ օգտագործելով սիրիացի գաղթականների գործոնը...

Թուրքիայի տիեզերական ծրագրերը

Վերջին շրջանում տիեզերքի բնագավառում ակտիվություն է սկսել ցուցաբերել նաև Թուրքիան:

Թյուրքական խորհուրդը և համագործակցության նոր ոլորտները

Թուրքիան, իր արտաքին քաղաքականության...