; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում բաժնում, ունի մագիստրոսի աստիճան։ Այժմ Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ասպիրանտ է։

Եղել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ազգային ինովացիոն համակարգ» գիտաուսումնական խմբի անդամ: ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի «Կիրառական նշանակության գիտահետազոտական մշակումների արտոնագրման և առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» թեմատիկ հետազոտական խմբի անդամ է։

Աշխատել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնտեսական հիմնախնդիրների ուսումնասիրության ծառայությունում, իսկ այժմ՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում։

Ունի վերապատրաստումների, հայաստանյան և միջազգային համաժողովների մասնակցության մի շարք վկայականներ։

Հոդվածներ

  1. «ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության կարևորությունն ու ընձեռված նոր հնարավորությունները», Այլընտրանք գիտական հանդես։
  2. «ՀՀ ինովացիոն ոլորտի համակարգաստեղծ բաղադրիչները», Այլընտրանք գիտական հանդես։
  3. «Տեխնոլոգիական զարգացումը տնտեսության մրցունակության բարձրացման գործոնների համակարգում», «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան   Տնտեսագիտության Ինստիտուտի  գիտական հոդվածների ժողովածու:
  4.  «ՀՀ  բարձրտեխնոլոգիական  արտադրանքի արտահանման և ներմուծման  հիմնախնդիրները գիտելիքահենք տնտեսությունում»,  Զարգացման ժամանակակից հիմնահարցեր, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով:
  5. «Գիտատեխնիկական գործոնը ինովացիոն տնտեսության ձևավորման համակարգում», Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները ՀՀ մարզերում, ՀՊՏՀ,  Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 7-րդ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր:

Հայաստանը խեցգետնի կենսապաշարներից զրկվելու շեմին․ ինչպես և...

Տարիներ շարունակ իրականացվել է մեծածավալ անօրինական որս, որը ոչ միայն արտահայտվում է պե...