; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Կենսագրություն

Ադրբեջանական ուժերի դիրքերը Գեղարքունիքի մարզում. Մաս 1

Ակնհայտ է, որ քանի դեռ ադրբեջանական զորքերը անվերապահորեն դուրս չեն եկել Հայաստանի տարա...